Vrchovina Džbán

Denní výlet přes hradiště neolitu v krajině opuky, náhorních plošin rozřezaných dlouhými údolími a náladou Sudet padesátých let.